maandag 7 februari 2011

Heilzaam

Kruiden die heilzaam zouden zijn voor de ziel. Bestaan ze? Ik weet het niet. Het doet er ook niet toe.
Ik ga hier op dit blog schrijven over zaken (symbolische kruiden) die heilzaam bleken voor mijn ziel. Die mij ten diepste goed gedaan hebben. Anderen mogen ervan meegenieten. Wie weet zijn mijn zielekruiden ook heilzaam voor hen.
Afgelopen zondag kreeg ik een mail van mijn moeder waarin ze mij attendeerde op een uitzending van "Katholiek Nederland kerkt in..." Dit keer in Amsterdam en voorafgaande aan de mis die uitgezonden zou gaan worden, had Leo Fijen een gesprek met Suzanne van der Schot. Mijn moeder had goed ingeschat dat dit gesprek mij zou raken. Herkenning, maar ook het warme geluksgevoel dat mij doorstroomt als iemand in alle eenvoud en oprechtheid precies verwoordt wat ook in mij speelt.
"Je wordt geraakt (door het geloof / religie -J.) en je weet niet hoe en waarom, maar je kunt niet zonder," stelt Fijen op het einde van het interview. Ja. En dan vertelt ze dat ze het "zo mooi" vindt, dat het zo raakt aan de kern van het leven, aan haar zelf. Dat het gaat over hoe ze zich verhoudt tot de rest van de wereld. Dat is zo mooi, zegt ze dan nog eens. Het is zo mooi, dat het dom zou zijn jezelf dit te onthouden.
Ik vind dat prachtig gezegd. Herken me daarin. Het gaat er ook bij mij helemaal niet om dat ik alles weet en precies kan vertellen hoe en wat ik geloof. "Heer laat mij U zoeken," zegt ze ook ergens en legt uit wat ze daar zo mooi aan vindt. Voor mij gaat het erom dat ik de ruimte krijg om te zoeken, te proeven en me al doende te verwonderen en daardoor verbonden te voelen met het Goddelijke. Laat mij U zoeken is prachtig, het duidt op een open geest, helderheid, alertheid. Het zoeken als doel op zich. Het zoeken als iets heel fijns om te doen.
Een Godzoeker, dat ben ik.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten