donderdag 3 november 2011

"Le point vierge" van Thomas Merton

Hier ben ik.
Ik zet mijn stappen, loop zijpaden voorbij, steek kruispunten over. Weet vaak niet eens of het goed is wat ik doe en loop op goed geluk door. Stap voor stap.
Onderweg bekruipt mij de twijfel. Is dit de manier? Waarover spreekt mijn hart? En: doe ik het zo wel goed? Vooral deze laatste vraag roept moedeloosheid op en dan sta ik stil. Zintuigen op scherp. Hier ben ik. Hier en nergens anders. Ja, alles is goed. Jij ook, en ja, ook alles wat je doet.
Ik lees in Thomas Mertons meditatieve teksten. Hij citeert Bonhoeffer: "In de kennis van goed en kwaad is het voor de mens onmogelijk om zichzelf te zien in de realiteit van zijn bestemming die door zijn oorsprong bepaald is. Hij heeft eerder de neiging om zichzelf te zien als goed of slecht binnen zijn eigen mogelijkheden. Hij kent zichzelf als iets aparts, van God gescheiden, buiten God, en dat brengt met zich mee dat hij alleen zichzelf kent en God in het geheel niet... Daarom is het weet hebben van goed en kwaad een scheiding van God. Alleen tégen God heeft de mens weet van goed en kwaad."
Dit gaat over mij. Ik blijf maar bezig mezelf te zien als goed of slecht omdat ik mezelf blijf zien in relatie tot mijn omstandigheden. Dat klopt. Ik ben onder de indruk. Het is slechts tijdens meditaties en op rustige momenten dat ik contact maak met wat Thomas Merton 'Le point vierge' noemt. De diepste kern van ons wezen, vrij van zonde en illusie, een punt van 'niet-zijn'. "Een punt van waaruit God over ons leven beschikt en die niet toegankelijk is voor de spelingen van onze geest of de brutaliteit van onze wil."
Wat is de bedoeling dat ik doe? Ik voel de wanhoop achter deze vraag. Dat ik de vraag zo wanhopig stel, geeft aan dat ik geloof in goede en foute keuzes. En die foute keuzes wil ik niet maken. Ik wil blijkbaar nog steeds ontzettend graag het goede doen en daar vervolgens complimenten voor krijgen.
"Het leven is, of, zou moeten zijn, een strijd naar het zoeken van de waarheid. Wat wij zoeken, is echter de waarheid die wij al bezitten. De waarheid betekent voor mij de werkelijkheid van het leven zoals het mij gegeven is te beleven," zegt Merton.
Laat het los, dat goed en kwaad. Leef. Leef je leven met hart en ziel. Er is geen goede of foute weg. Ga je weg en beleef het avontuur dat er aan verbonden is. Dat is wat ik mezelf vandaag nog maar eens op het hart druk.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten